back menu

OPENBARE VERGADERING O.09

21-02-2019 | 11:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 19 februari 2019)

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerp-wet houdende goedkeuring van de "Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Russische Federatie inzake Vrijstelling van de Visumplicht voor Wederzijdse Bezoeken van hun Onderdanen". C.v.R. de leden: A. Misiekaba (Vz), C. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Afonsoewa, W. Waidoe en A. Nading.

 

*)05. Behandeling van de ontwerp-wet houdende toetreding van de Republiek Suriname tot de Kimberly Process Certificate Scheme van de "World Diamond Council Association". C.v.R. de leden: M. Bouva (Vz), C. Breeveld, E. Linga, A. Gajadien, G. Sapoen, R. Brunswijk en W. Asadang.

 

06. Behandeling van de ontwerp-wet houdende bepalingen inzake de wijze van het beheer van en toezicht op Staatsfinanciën (Comptabiliteitswet 2017) C.v.R. de leden: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland,  R. Cotino, W. Waidoe en W. Asadang. 

                   

07. Rondvraag

 

08. Sluiting