back menu

Commissievergadering CvR Wet Rekenkamer Suriname 2018

08-03-2019 | 10:00

Een Hearing tussen enkele actoren en de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en  152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2018) (Initiatiefvoorstel ingediend dd 20/12/2018 door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en J. Vreedzaam).

 

Datum: vrijdag 08 maart 2019

Tijd: 10.00 - 14.15 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)

2. Hr. R. Nurmohamed PhD

3. Hr. R. Hooghart

4. Mw. D. Vorswijk BSc

5. Hr. D. Chitan

6. Hr. drs. W. Waidoe

7. Hr. H. Sandjon