back menu

OPENBARE VERGADERING O.11

07-03-2019 | 12:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van de "Vriendschap en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Servië"
C.v.R. de leden: A. Misiekaba (Vz), C. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Afonsoewa, W. Waidoe en A. Nading.

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende Toetreding van de Republiek Suriname tot de "Kimberly Process Certificate Scheme" van de "World Diamond Council Association"

C.v.R. de leden: M. Bouva (Vz), C. Breeveld, E. Linga, A. Gajadien, G. Sapoen, R. Brunswijk en W. Asadang.

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting