back menu

OPENBARE VERGADERING O.20

11-04-2019 | 12:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 29 januari 2019)

 

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de bescherming van het moederschap (Wet Bescherming Moederschap)

C.v.R. de leden: J. Vreedzaam (Vz), D. Sharman, S. Samidin, P. Etnel, R. Sapoen, D. Pokie en G. Watamaleo.

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting