back menu

Commissievergadering CvR Wet wijz. Brokopondo-Overeenkomst & Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen (1)

10-05-2019 | 10:30

Een bespreking tussen enkele actoren en de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwetten houdende:

- toestemming tot wijziging van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en Suriname Aluminum Company LLC van 27 januari 1958 zoals gewijzigd op 19 mei 1959 en de daarmee samenhangende overeenkomsten (Wet Wijzigingen Brokopondo-Overeenkomst)

- de regeling van de schadeloosstelling aan zakelijke en persoonlijke gerechtigden op gronden waarop bauxiet is gewonnen (Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen)

 

Voor deze bespreking zijn tevens uitgenodigd:

1. Mw. mr. N. van Dijk

2. Hr. mr. H. Schurman

3. Mw. mr. M. Vos

 

Datum: vrijdag 10 mei 2019

Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Betreft: bespreking tussentijdsverslag

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. W. Asadang (Vz)

2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Hr. G. Sapoen

4. Hr. dr. G. Rusland

5. Hr. mr. P. Kensenhuis

6. Mw. I. Karta - Bink

7. Mw. J. Vreedzaam

8. Mw. M. Bee LL.B

9. Hr. drs. M. Abdoel