back menu

OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.11

09-05-2019 | 11:00

01. Opening

 

02. Bespreking van de ontwerpwet houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2018) (Initiatief v dd 20/12/2018 door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en J. Vreedzaam).

C.v.R. de leden:A. Misiekaba (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, W. Waidoe en H. Sandjon.

 

03. Sluiting