back menu

Commissievergadering Wet inschrijfgelden en overige kosten voor onderwijsinstellingen

17-06-2019 | 12:00

Een bespreking met de leden van de commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot vaststelling van inschrijfgeld en overige kosten per onderwijstype/ niveau in Suriname. (Wet inschrijfgelden en overige kosten voor onderwijsinstellingen) (Initiatiefvoorstel ingediend dd 04/04/19 door het lid R. Nurmohamed).

 

Datum: maandag 17 juni 2019

Tijd: 12.00 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. drs. R. Cotino, MSc (Vz)

2. Mw. K. Mathoera, MPA

3. Hr. E. Linga

4. Mw. D. Pokie

5. Hr. mr. R. Sapoen

6. Mw. drs. P. Etnel, MPA

7. Mw. S. Samidin