back menu

Commissievergadering CvR wijz. Decreet rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden

12-07-2019 | 10:30

Een bespreking met de leden van de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet houdende wijziging van het Decreet rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden (S.B. 1982 no. 12)

(Initiatiefvoorstel ingediend dd 05 april 2019 door de leden: J. Simons, J. Wielzen, A. Abdoel en K. Gangaram-Panday).

 

Datum: vrijdag 12 juli 2019

Tijd: 10.30 - 11.30 uur

Onderwerp: bespreking verkregen feedback van de Actoren met de initiatiefnemers

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. mr. P. Kensenhuis (Vz)

2. Hr. M. Jogi

3. Mw. G. Watamaleo

4. Hr. M. Bee, LL.B

5. Hr. H. Sandjon

6. Mw. I. Karta-Bink

7. Hr. E. Linga

 

Initiatiefnemers:

1. Mw. drs. J. Simons

2. Mw. J. Wielzen

3. Hr. drs. A. Abdoel

4. Hr. K. Gangaram Panday