back menu

OPENBARE VERGADERING O.38

05-07-2019 | 10:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 02 juli 2019)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2018) (Initiatiefvoorstel dd 20/12/2018 ingediend door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en J. Vreedzaam).

C.v.R. de leden: A. Abdoel (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, S. Somohardjo en H. Sandjon.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting