back menu

OPENBARE VERGADERING O.40

09-07-2019 | 14:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 19 februari 2019)

 

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende bepalingen inzake de wijze van het beheer van en toezicht op Staatsfinanciën (Comptabiliteitswet 2017)

C.v.R. de leden: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, S. Somohardjo en W. Asadang.

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting