back menu

OPENBARE VERGADERING O.47

30-07-2019 | 12:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 19 februari 2019)

 

 05. Behandeling van de ontwerpwet houdende bepalingen inzake de wijze van het beheer van en toezicht op Staatsfinanciën (Comptabiliteitswet 2017)

(Initiatiefvoorstel ingediend dd 17/08/19 door de leden: J. Simons, S. Tsang en C. Waterberg)

C.v.R. de leden: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, S. Somohardjo en W. Asadang.

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting