back menu

Cie. 111 Huishoudelijke Aangelegenheden DNA

27-08-2019 | 11:00

Namens de Voorzitter van bovengenoemd Commissie, de heer drs. A. Abdoel.

 

 

Onderwerp: Bespreking Concept begroting DNA dienst

 

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Abdoel (vz)

2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Mw. J. Vreedzaam

4. Mw. D. Pokie

5. Hr. mr. R. Sapoen

6. Hr. S. Somohardjo

7. Hr. drs. C. Waterberg