back menu

OPENBARE VERGADERING O.48

01-08-2019 | 11:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van het Decreet rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden  (S.B. 1982 no. 12) (Initiatiefvoorstel dd 05/04/19 ingediend door de leden: J. Simons, J. Wielzen, A. Abdoel en K. Gangaram-Panday)

C.v.R. de leden:P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, G. Watamaleo, M. Bee, H. Sandjon, I. Karta-Bink en E. Linga.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting