back menu

OPENBARE VERGADERING O.49

13-08-2019 | 11:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende instelling van een Nationaal Woningbouwfonds (Wet Nationaal Woningbouwfonds) (Initiatief dd. 25/01/19 door de leden J. Simons, A. Misiekaba en O. Wangsabesari)

C.v.R. de leden: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, M. Budike, R. Cotino, S. Somohardjo en W. Asadang.

 

05. Behandeling van de ontwerp houdende regels betreffende de instelling van het Nationaal Garantiefonds Huisvesting Suriname (Wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting) (Initiatiefvoorstel ingediend dd. 14/12/18 door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en R. Ilahibaks).

C.v.R. de leden: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, S. Somohardjo en W. Asadang.

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting