back menu

OPENBARE VERGADERING O.56

27-08-2019 | 11:30

(Voortzetting agenda van donderdag 22 augustus 2019)


04. Behandeling van de ontwerp-wet houdende toestemming tot wijzigen van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en Suriname Aluminum Company LLC
van 27 januari 1958 zoals gewijzigd op 19 mei 1959 en de daarmee samenhangende overeenkomsten (Wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst).
C.v.R. de leden: W. Asadang (Vz), A. Gajadien, G. Sapoen, G. Rusland, P. Kensenhuis,
I. Karta-Bink, J. Vreedzaam, M. Bee en M. Abdoel.


05. Behandeling van de ontwerp-wet houdende de regeling van de schadeloosstelling
aan zakelijk en persoonlijk gerechtigden op gronden waarop bauxiet is gewonnen
(Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen).
C.v.R. de leden: W. Asadang (Vz), A. Gajadien, G. Sapoen, G. Rusland, P. Kensenhuis,
I. Karta-Bink, J. Vreedzaam, M. Bee en M. Abdoel.


06. Rondvraag


07. Sluiting.