back menu

Commissievergadering Wet Kredietregistratiebureaus 2016

20-01-2020 | 10:00

Een bespreking met deleden van de Commissie van Rapporteurs van de ontwerp-wet houdende regels metbetrekking tot Kredietregistratiebureaus (Wet Kredietregistratiebureaus 2016)

 

Datum: maandag20 januari 2020

Tijd: 10.00 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Abdoel

2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Mw. J. Vreedzaam

4. Hr. dr. G. Rusland

5. Mw. drs. R. Cotino

6. Hr. S. Somohardjo

7. Hr. W. Asadang BSc