back menu

Commissievergadering CvR Milieu Raamwet

27-02-2020 | 12:30

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende regels voor duurzame milieumanagement (Milieu Raamwet)(Initiatiefvoorstel inged. 23 januari 2019 door de leden M. Bouva, J. Simons, C. Breeveld, A. Gajadien en A. Abdoel). Voor deze bespreking zijn tevens uitgenodigd:

1. de initiatiefnemers (de leden M. Bouva, J. Simons, C. Breeveld en A. Gajadien)

2. Vertegenwoordigers van Conservation International Suriname (CIS)

 

Datum: donderdag 27 februari 2020

Tijd: 12.30 - 13.30 uur

Onderwerp: bespreking ontvangen feedback van Conservation International Suriname

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Abdoel (Vz)

2. Hr. M. Bee, LL.B

3. Mw. G. Watamaleo

4. Mw. drs. P. Etnel MPA

5. Hr. R. Hopkinson

6. Hr. R. Nurmohamed PhD

7. Mw. S. Afonsoewa

 

Initiatiefnemers:

1. Hr. M. Bouva, MPA, LL.B

2. Mw. drs. J. Simons

3. Hr. C. Breeveld

4. Hr. drs. A. Gajadien