back menu

Commissievergadering houdende verlening Surinaamse Naturalisatie

03-02-2020 | 10:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse Nationaliteit door naturalisatie aan:

- SOLOMON, WHELEMINA LOUISA EN 97 anderen

- HENRY, STAVIAN en 137 anderen

Voor deze bespreking zijn uitgenodigd:

1. Deskundigen Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken/ Ministerie van Justitie en Politie;

2. Afdeling Vreemdelingendienst, hr. K. Binda

3. Voorzitter Commissie Inburgering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, mw. M. Jules

4. Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), mw. N. Hassankhan

 

Datum: vrijdag 31 januari 2020

Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Betreft: bespreking naturalisatie ontwerpwetten met actoren

Plaats: DNA

 

Commissielden:

1. Mw. G. Watamaleo (Vz)

2. Mw. K. Mathoera, MPA

3. Mw. R. Ilahibaks

4. Mw. I. Karta-Bink

5. Mw. J. Wielzen

6. Hr. drs. D. Jaggernath

7. Mw. A. Nading

 

Vaste toehoorders:

1. Hr. mr. P. Kensenhuis

2. Mw. S. Samidin