back menu

OPENBARE VERGADERING O.14

04-02-2020 | 16:30

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van het interpellatievoorstel (het verkrijgen van toestemming) van de leden C. Breeveld en P. Etnel houdende een uitnodiging aan de regering om op zeer korte termijn De Nationale Assemblée, zo omstandig mogelijk te informeren over de gevolgen van de onduidelijkheden en schandalen die het volk direct treffen en de maatregelen om de toekomst van land en volk veilig te stellen.

 

05. Eventuele behandeling van de interpellatie houdende een uitnodiging aan de regering om op zeer korte termijn De Nationale Assemblée, zo omstandig mogelijk te informeren over de gevolgen van de onduidelijkheden en schandalen die het volk direct treffen en de maatregelen om de toekomst van het land en volk veilig te stellen.

 

06. Behandeling van het interpellatievoorstel (het verkrijgen van toestemming) van de leden Ch. Santokhi e.a. houdende een uitnodiging aan de regering om De Nationale Assemblée op zo kort mogelijk termijn, volledig te informeren over de ontwikkelingen in de financiële sector en concrete plannen met betrekking tot dit schandaal in de financiële sector en haar voorgenomen beleid in conformiteit met de grondwettelijke eisen.

 

07. Eventuele behandeling van de interpellatie houdende een uitnodiging aan de regering om De Nationale Assemblée op zo kort mogelijk termijn, volledig te informeren over de ontwikkelingen in de financiële sector en concrete plannen met betrekking tot dit schandaal in de financiële sector en haar voorgenomen beleid in conformiteit met de grondwettelijke eisen.

 

08. Rondvraag

 

09. Sluiting