back menu

OPENBARE VERGADERING O.15

11-02-2020 | 12:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regelingen ter voorkoming van de introductie, verspreiding en ter beheersing van plagen in planten, plantaardige producten en andere gereguleerde goederen (Plantenbeschermingswet 2019). Initiatiefvoorstel ingediend door de leden O. Wangsabesari, D. Sumter en J. Wielzen.

C.v.R. de leden: A. Abdoel (Vz), J. Kalloe, H. Sandjon, I. Karta-Bink, W. Asadang, M. Jogi en R. Ramsahai.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting