back menu

OPENBARE VERGADERING O.16

13-02-2020 | 12:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 11 februari 2020)

 

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regelingen ter voorkoming van de introductie, verspreiding en ter beheersing van plagen in planten, plantaardige producten en andere gereguleerde goederen (Plantenbeschermingswet 2019). Initiatiefvoorstel ingediend door de leden O. Wangsabesari, D. Sumter en J. Wielzen.

C.v.R. de leden: A. Abdoel (Vz), J. Kalloe, H. Sandjon, I. Karta-Bink, W. Asadang, M. Jogi en R. Ramsahai.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting