back menu

Commissievergadering Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012

09-03-2020 | 10:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170)(Initiatiefvoorstel dd 24/02/2020 door de leden: A. Abdoel, R. Ramsahai, J. Vreedzaam en D. Sumter)

 

Datum: maandag 09 maart 2020

Tijd: 10.00 uur

Onderwerp: bespreking werkwijze

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. O. Wangsabesari (Vz)

2. Hr. drs. A. Gajadien

3. Mw. R. Ilahibaks

4. Mw. D. Pokie

5. Mw. S. Samidin

6. Hr. S. Somohardjo

7. Hr. W. Asadang, BSc