back menu

OPENBARE VERGADERING O.31

20-03-2020 | 10:00

01. Opening


02. Mededelingen


03. Ingekomen stukken


*)04. Behandeling van de ontwerp-wet houdende wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170).(Initiatiefvoorstel ingediend dd 24/02/20 door de leden A. Abdoel, R. Ramsahai, J. Vreedzaam en D. Sumter).
C.v.R. de leden: O. Wangsabesari (Vz), A. Gajadien, R. Ilahibaks, D. Pokie, S. Samidin, S. Somohardjo en W. Asadang.


05. Rondvraag


06. Sluiting

 

 

*) Afhankelijk van het Eindverslag