back menu

OPENBARE VERGADERING O.33

26-03-2020 | 12:00

(Voortzetting agenda van dinsdag 03 maart 2020)

 

04. Behandeling van de ontwerp-wet houdende regels voor duurzame milieumanagement (Milieu Raamwet).(Initiatiefvoorstel ingediend dd 23/01/2019 door de leden: M. Bouva, J. Simons, C. Breeveld en A. Gajadien)
C.v.R. de leden: A. Abdoel (Vz), M. Bee, G. Watamaleo, P. Etnel, R. Hopkinson, R. Nurmohamed en S. Afonsoewa.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting