back menu

Commissievergadering Raamwet Volksgezondheid/ Wet Financiering individuele Gezondheidszorg

08-04-2020 | 09:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwetten houdende:

1. algemene regels betreffende de systematiek van het zorgstelsel en de openbare- en individuele gezondheidszorg (Raamwet Volksgezondheid);

2. regels inzake de organisatie en het financieringsstelsel van de individuele gezondheidszorg (Wet Financiering individuele Gezondheidszorg).

 

Datum: woensdag 08 april 2020

Tijd: 09.00 uur

Betreft: bespreking en planning gezondheidswetten

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. J. Vreedzaam (Vz)

2. Mw. D. Pokie

3. Hr. G. Sapoen

4. Mw. I. Bink

5. Mw. D. Sumter

6. Hr. drs. D. Sharman

7. Hr. H. Sandjon