back menu

OPENBARE VERGADERING O.36

18-05-2020 | 15:30

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Bespreking van de vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de heer HOEFDRAAD, Gillmore André, zijnde de minister van Financiën, zoals ingediend bij De Nationale Assemblée per brief van de Procureur-Generaal dd 23 april 2020 no. SPG 1026/20, krachtens artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 no.72 zoals gewijzigd bij S.B. 2007 no. 101).

(Commissieleden: O. Wangsabesari, R. Brunswijk, P. Kensenhuis, A. Gajadien, D. Sumter, P. Etnel en R. Cotino)

 

04. Rondvraag

 

05. Sluiting