back menu

OPENBARE VERGADERING O.37

21-05-2020 | 12:00

01. Opening

 

02. Mededelingen

 

03. Beëdiging, onderzoek geloofsbrieven en eventuele toelating van de heren Mohammad Barkatoellah MOHAB-ALI en Prim Koemar SARDJOE als lid van De Nationale Assemblée van de Republiek Suriname.

 

04. Sluiting