back menu

BUITENGEWONE OPENBARE VERGADERING O.01

29-06-2020 | 12:30

01. Opening

 

02. Onderzoek geloofsbrieven en eventuele toelating als lid van De Nationale Assemblée van de op 25 mei 2020 gekozen personen.

 

03. Sluiting van de huidige zittingsperiode van De Nationale Assemblée en opening van de nieuwe zittingsperiode.

 

04. Kiezing van de Voorzitter en de vice-Voorzitter van De Nationale Assemblée.

 

05. Eedaflegging door de Voorzitter

 

06. Toespraak van de Voorzitter

 

07. Sluiting