back menu

Commissievergadering Vaste Cie. Grondbeleid en Bosbeheer en Financiën en Planning

24-02-2021 | 10:00

Een bespeking met de Presidentiële Commissie Grondconversie en herziening Grondbeleid onder voorzitterschap van mw. mr. A. Veldman.

 

Onderwerp: Bespreking maatregelen m.b.t tariefsverhoging grondhuurvergoeding en herstart van conversie.

Locatie: vergaderzaal DNA

Tijd: 10.00-11.00 uur