back menu

OPENBARE VERGADERING O.04

04-02-2021 | 12:00

01. Opening

 

02. Eventuele mededelingen

 

03. Ingekomen stukken

 

*) 04. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Muntwet 1960 (G.B. 1960 no. 38, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 90).

C.v.R. de leden: A. Gajadien, R. Parmessar, C. Wang, R. Asabina, K. Ramsukul,
E. Jones en J. Kanape

 

*) 05. Behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Uitvoering
Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151)


C.v.R. de leden: C. Dijksteel (Vz), …………………, D. Vorswijk, ………………….,
P. Etnel, …………………….. en M. Mohab - Ali
(Initiatiefvoorstel ingediend dd. 29 januari 2021 door de leden A. Gajadien, M. Huur en
C. Wang)


06. Rondvraag


07. Sluiting

 

*) afhankelijk van het eindverslag