back menu

OPENBARE VERGADERING O.05

05-02-2021 | 10:00

 (Voortzetting van de agenda van donderdag 04 februari 2021)

 

*) 05. Behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Uitvoering
Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151)


C.v.R. de leden: C. Dijksteel (Vz), …………………, D. Vorswijk, ………………….,
P. Etnel, …………………….. en M. Mohab - Ali
(Initiatiefvoorstel ingediend dd. 29 januari 2021 door de leden A. Gajadien, M. Huur en
C. Wang)


06. Rondvraag


07. Sluiting

 

*) afhankelijk van het eindverslag