back menu

Voorzitter Simons juicht rapport over Hiv in Suriname toe

27-08-2018

De Country Coordinating Mechanism (CCM) Suriname heeft de uitkomsten van het rapport ‘Legal Environment Assessment voor Hiv Suriname’ op donderdag 23 augustus 2018 gepresenteerd. Als activiteit van de regionale Global Fund grant heeft CCM Suriname het rapport laten uitvoeren  door Women’s Right Centre. Hierbij is er gekeken naar de juridische kwesties, het beleid en de ondernomen acties met betrekking tot hiv.

De voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Simons, vertoeft momenteel in Uraguay, waar zij de Klimaatweek 2018 bijwoont. In een videoboodschap zijn de aanwezigen wél toegesproken. “Het is natuurlijk zo dat wij vanuit DNA er vaker op gewezen zijn dat bepaalde voorzieningen nog steeds niet in orde zijn en er discriminatie plaatsvindt bij hiv-geïnfecteerden. Dit rapport wijst ons erop dat Suriname vooruitgang boekt, maar dat er nog heel veel werk te doen is”, zegt de voorzitter in de videoboodschap.

Voorzitter Simons zegt verder dat alle beleidsmakers die het rapport in handen krijgen gemakkelijk kunnen zien wat de problematiek is en tegelijk ook wat voor adviezen er zijn. Met dit rapport is er een grote stap in de goede richting gezet. De DNA zal ook veel hebben aan dit onderzoek, vooral bij de komende begroting. “Het is nodig om te kijken naar de wetgeving met betrekking tot de gezondheidszorg, want hoewel iedereen toegang heeft tot de basiszorg lees ik ook de terechte zorg over commercialisering van de ziekenzorg.” Het advies is dat de commercialisering niet bevorderend is voor de gezondheidssector. De parlementsvoorzitter zegt dat samen met anderen in het parlement en de regering er van dit advies al werk is gemaakt.

De doelen van deze assessment zijn:

Meer nieuws