• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
 
Regional Parliamentarians Forum
De leden van de delegatie naar de Regionale Parliamentarians Forum - Follow up to the United Nations High Level Political Declaration on Ending AIDS, Kingston, Jamaica (Periode 30 - 31 mei 2017). Datum: dinsdag 16 mei 2017Tijd: 09.00 uurOnderwerp: de rol van Parlementariers bij de bestrijding van HIV/AIDSPlaats: DNA Delegatieleden:1. Hr. drs. M. Abdoel (delegatieleider)2. Mw. D. Pokie3. Hr. E. Linga4. Hr. D. Jaggernath
delete
Commissievergadering CvR ratificatie Verdrag Minamata Convention Mercury
Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende ratificatie van het Verdrag Minamata Convention on Mercury. Datum: dinsdag 16 mei 2017Tijd: 09.00 uurPlaats: DNA Commissieleden:1. Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)2. Hr. M. Bee, B.A.3. Mw. G. Watamaleo4. Mw. drs. P. Etnel MPA5. Hr. C. Breeveld6. Hr. dr. R. Nurmohamed7. Mw. S. Afonsoewa
delete
 
 
 
HUISHOUDELIJKE VERGADERING H.10
delete
 
 
OPENBARE VERGADERING 0.21
01. Opening02. Mededelingen03. Informatie van de regering over de economische en financiële situatie in ons land en de maatregelen die daarmee verband houden.04. Bespreking en het stellen van vragen ten aanzien van:- de informatie van de regering;- de financieel economische situatie.05. Sluiting.
delete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select