• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
 
Commissievergadering Wet Bescherming Moederschap
Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de bescherming van het moederschap (Wet Bescherming Moederschap). Datum: donderdag 10 mei 2018Tijd: 09.00 uur Plaats: DNA Commissieleden:1. Mw. J. Vreedzaam (Vz)2. Hr. drs. D. Sharman3. Mw. S. Samidin4. Mw. drs. P. Etnel, MPA5. Hr. mr. R. Sapoen6. Mw. D. Pokie7. Mw. G. Watamaleo
delete
 
 
 
 
 
HUISHOUDELIJKE VERGADERING H.11
delete
 
OPENBARE VERGADERING O.15
01. Opening 02. Mededeling 03. Behandeling van het interpellatievoorstel (het verkrijgen van toestemming) van de leden W. Asadang e.a. houdende een uitnodiging aan de President van de Republiek Suriname c.q. de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij c.q. de minister van Justitie en Politie en de minister van Binnenlandse Zaken om De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren omtrent het beleid van de regering regarderende de veiligheid van vissers en de verdere ontwikkeling van de visserij sector. 04. Eventuele behandeling van de interpellatie houdende een uitnodiging aan de Presidentvan de van de Republiek Suriname c.q. de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij c.q. de minister van Justitie en Politie en de minister van Binnenlandse Zaken om De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren omtrent het beleid van de regering regarderende de veiligheid van vissers en de verdere ontwikkeling van de visserij sector. 05. Behandeling van het interpellatievoorstel (het verkrijgen van toestemming) van de leden P. Etnel e.a. houdende een uitnodiging aan de Regering om op een zo kort mogelijk termijn in het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording.De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren over de gezondheidszorg in Suriname. 06. Eventuele behandeling van de interpellatie houdende een uitnodiging aan de Regering om op een zo kort mogelijke termijn in het kader van transparantie en het afleggen van verantwoording.De Nationale Assemblée zo omstandig mogelijk te informeren over de gezondheidszorg in Suriname. 07. Rondvraag 08. Sluiting
delete
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select