• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
 
 
 
 
OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.06
01. Opening02. Bespreking van de ontwerpwet houdende bepalingen inzake de wijze van het beheer van en toezicht op Staatsfinanciën (Comptabiliteitswet 2017)(Initiatiefvoorstel ingediend dd 17/8/17 door de leden: J. Simons, S. Tsang en C. Waterberg.C.v.R. de leden van de Vaste Commissie voor Financiën in DNA: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe, W. Asadang.03. Sluiting
delete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select