• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
 
 
Commissievergadering CvR Wet wijz. Brokopondo-Overeenkomst & Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen
Een bespreking tussen enkele actoren en de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwetten houdende:- toestemming tot wijziging van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en Suriname Aluminum Company LLC van 27 januari 1958 zoals gewijzigd op 19 mei 1959 en de daarmee samenhangende overeenkomsten (Wet Wijzigingen Brokopondo-Overeenkomst)- de regeling van de schadeloosstelling aan zakelijke en persoonlijke gerechtigden op gronden waarop bauxiet is gewonnen (Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen) Voor deze bespreking zijn tevens uitgenodigd:1. Mw. mr. N. van Dijk2. Hr. mr. H. Schurman3. Mw. mr. M. Vos Datum: dinsdag 07 mei 2019Tijd: 09.30 - 10.30 uurBetreft: bespreking tussentijdsverslag hearing tussen de juristen en actoren (bespreking ontvangen documenten)Plaats: DNA Commissieleden:1. Hr. W. Asadang (Vz)2. Hr. drs. A. Gajadien3. Hr. G. Sapoen4. Hr. dr. G. Rusland5. Hr. mr. P. Kensenhuis6. Mw. I. Karta - Bink7. Mw. J. Vreedzaam8. Mw. M. Bee LL.B9. Hr. drs. M. Abdoel
delete
HUISHOUDELIJKE VERGADERING H.09
delete
 
 
 
OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.10
01. Opening 02. Bespreking van de ontwerpwet houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2018) (Initiatief v dd 20/12/2018 door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en J. Vreedzaam).C.v.R. de leden:A. Misiekaba (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, W. Waidoe en H. Sandjon. 03. Sluiting
delete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select