• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
 
 
 
 
 
OPENBARE COMMISSIE VERGADERING Cie.11
01. Opening 02. Bespreking van de ontwerpwet houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2018) (Initiatief v dd 20/12/2018 door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en J. Vreedzaam).C.v.R. de leden:A. Misiekaba (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, W. Waidoe en H. Sandjon. 03. Sluiting
delete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select