• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
 
Rondleiding O.S Zinniastraat
delete
 
 
Commissievergadering CvR Wet wijz. Brokopondo-Overeenkomst & Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen
Een bespreking tussen enkele actoren en de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwetten houdende:- toestemming tot wijziging van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en Suriname Aluminum Company LLC van 27 januari 1958 zoals gewijzigd op 19 mei 1959 en de daarmee samenhangende overeenkomsten (Wet Wijzigingen Brokopondo-Overeenkomst)- de regeling van de schadeloosstelling aan zakelijke en persoonlijke gerechtigden op gronden waarop bauxiet is gewonnen (Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen) Voor deze bespreking zijn tevens uitgenodigd:1. Mw. mr. N. van Dijk2. Hr. mr. H. Schurman3. Mw. mr. M. Vos Datum: vrijdag 10 mei 2019Tijd: 10.30 - 12.00 uurBetreft: bespreking tussentijdsverslag Plaats: DNA Commissieleden:1. Hr. W. Asadang (Vz)2. Hr. drs. A. Gajadien3. Hr. G. Sapoen4. Hr. dr. G. Rusland5. Hr. mr. P. Kensenhuis6. Mw. I. Karta - Bink7. Mw. J. Vreedzaam8. Mw. M. Bee LL.B9. Hr. drs. M. Abdoel
delete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select