• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
 
Commissievergadering CvR Wet Rekenkamer Suriname 2018
Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en  152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2018) (Initiatiefvoorstel ingediend dd 20/12/2018 door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en J. Vreedzaam). Datum: vrijdag 05 juli 2019Tijd: 10.00 uurBetreft: bespreking wijzigingsvoorstellen RekenkamerwetPlaats: DNA Commissieleden:1. Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)2. Hr. R. Nurmohamed PhD3. Hr. R. Hooghart4. Mw. D. Vorswijk BSc5. Hr. D. Chitan6. Hr. drs. W. Waidoe7. Hr. H. Sandjon Initiatiefnemers:1. Mw. drs. J. Simons2. Hr. drs. O. Wangsabesari 3. Mw. J. Vreedzaam
delete
 
OPENBARE VERGADERING O.38
(Voortzetting agenda van dinsdag 02 juli 2019) 04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2018) (Initiatiefvoorstel dd 20/12/2018 ingediend door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en J. Vreedzaam).C.v.R. de leden: A. Abdoel (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, S. Somohardjo en H. Sandjon. 05. Rondvraag 06. Sluiting
delete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select