• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
Commissievergadering ParlAmericas Meeting
Een bespreking met de leden van de commissie ter voorbereiding van de te houden ParlAmericas Meeting in Suriname (Augustus 2019). Datum: dinsdag 09 juli 2019Tijd: 08.30 uurPlaats: DNA Commissieleden:1. Mw. S. Samidin (Vz)2. Mw. D. Vorswijk, BSc.3. Hr. W. Asadang, BSc.4. Mw. I. Karta - Bink5. Mw. J. Warsodikromo
delete
OPENBARE VERGADERING O.39
(Voortzetting agenda van dinsdag 02 juli 2019) 04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2018) (Initiatiefvoorstel dd 20/12/2018 ingediend door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en J. Vreedzaam).C.v.R. de leden: A. Abdoel (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, S. Somohardjo en H. Sandjon. 05. Rondvraag 06. Sluiting
delete
 
 
Commissievergadering Vaste Cie. Justitie en Politie
Een bespreking met de leden van de vaste commissie voor Justitie en Politie in De Nationale Assemblée. Voor deze bespreking is het bestuur van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPA) uitgenodigd. Datum: dinsdag 09 juli 2019Tijd: 10.30 - 11.30 uurPlaats: DNA Commissieleden:1. Mw. drs. R. Cotino, MSc (Vz)2. Mw. K. Mathoera, MPA3. Mw. A. Nading4. Hr. R. Brunswijk MBA5. Hr. K. Gangaram Panday6. Hr. C. Breeveld7. Hr. G. Snip Vaste toehoorder:Hr. R. Hopkinson 
delete
 
 
 
 
 
 
OPENBARE VERGADERING O.40
(Voortzetting agenda van dinsdag 19 februari 2019) 05. Behandeling van de ontwerpwet houdende bepalingen inzake de wijze van het beheer van en toezicht op Staatsfinanciën (Comptabiliteitswet 2017)C.v.R. de leden: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, S. Somohardjo en W. Asadang. 06. Rondvraag 07. Sluiting
delete
 
 
 
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select