• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
 
Rondleiding O.S. Sidoredjo
delete
 
Rondleiding O.S. II Livorno
delete
Commissievergadering CvR wijz. Decreet rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden
Een bespreking met de leden van de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet houdende wijziging van het Decreet rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden (S.B. 1982 no. 12)(Initiatiefvoorstel ingediend dd 05 april 2019 door de leden: J. Simons, J. Wielzen, A. Abdoel en K. Gangaram-Panday). Datum: vrijdag 12 juli 2019Tijd: 10.30 - 11.30 uurOnderwerp: bespreking verkregen feedback van de Actoren met de initiatiefnemersPlaats: DNA Commissieleden:1. Hr. mr. P. Kensenhuis (Vz)2. Hr. M. Jogi3. Mw. G. Watamaleo4. Hr. M. Bee, LL.B5. Hr. H. Sandjon6. Mw. I. Karta-Bink7. Hr. E. Linga Initiatiefnemers:1. Mw. drs. J. Simons2. Mw. J. Wielzen3. Hr. drs. A. Abdoel4. Hr. K. Gangaram Panday
delete
 
 
Commissievergadering Vaste Cie. Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
Een presentatie verzorgd door de directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) voor de leden van De Nationale Assemblée. Datum: vrijdag 12 juli 2019Tijd: 12.00 - 14.00 uurBetreft: presentatie inzake illegale houtkapPlaats: DNA Commissieleden:1. Hr. mr. P. Kensenhuis (Vz)2. Hr. M. Jogi3. Mw. G. Watamaleo4. Hr. M. Bee, LL.B5. Hr. H. Sandjon6. Mw. I. Karta - Bink7. Hr. E. Linga Toehoorder:Mw. drs. P. Etnel MPA
delete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select