• Home
  • Parlementaire activiteit
all day
8AM
 
9AM
 
10AM
 
11AM
 
12PM
 
1PM
 
2PM
 
3PM
 
4PM
 
5PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUISHOUDELIJKE VERGADERING H.12
delete
 
OPENBARE VERGADERING O.36
01. Opening 02. Mededelingen 03. Bespreking van de vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de heer HOEFDRAAD, Gillmore André, zijnde de minister van Financiën, zoals ingediend bij De Nationale Assemblée per brief van de Procureur-Generaal dd 23 april 2020 no. SPG 1026/20, krachtens artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 no.72 zoals gewijzigd bij S.B. 2007 no. 101).(Commissieleden: O. Wangsabesari, R. Brunswijk, P. Kensenhuis, A. Gajadien, D. Sumter, P. Etnel en R. Cotino) 04. Rondvraag 05. Sluiting
delete
 
 
 
 

Click Snooze to be reminded again in:
Snooze
select