De Economische Partnerschapsovereenkomst


<< Terug naar overzicht

Ingediend: 5 februari 2009

Preadvies: 14 mei 2009

Eindverslag: 19 mei 2009

 

Houdende goedkeuring van de Economische Partnersovereenkomst tussen de CARIFORUM- Staten enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten anderzijds en het bij deze overeenkomst behorende Protocol 1, Bijlage 1, Appendix 1 tot Annex 111 Schedule of tariff of the CARIFORUM States en de Slotakte.

 

Commissie van Rapporteurs:

1. O. Rodgers (Vz)

2. T. Vishnudatt

3. H. Deel

4. J. Sital

5. R. Randjietsingh

6. H. Ramdien

7. W. Jessurun