Ontwerpwet houdende wijziging Decreet rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 05 april 2018

Commissie van rapporteurs: 

Doel van de wet: Wijziging van het decreet rechtstoestand van voor 1 juli 1982 uitgegeven domeingrond (S.B. 1982 no. 12) in het kader van rechtszekerheid voor erfpacht (gewezen) gerechtigden.