Wet Onrechtmatige Occupatie van Percelen en Gebouwen


<< Terug naar overzicht

Houdende regelen met betrekking tot het bestrijden van onrechtmatig Bezetten of in gebruik nemen van percelen en gebouwen en nader wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht (Wet Onrechtmatige Occupatie van Percelen en Gebouwen)

 

Ingediend: 20 oktober 2005

Preadvies: 6 februari 2006

Eindverslag: 7 februari 2006

Nota van wijziging: 29 mei 2006

 

Commissie van Rapporteurs:

1. A.Misiekaba (Vz)

2. M. Rathipal

3. W. Bonjaski

4. G. Castelen

5. R. Tamsiran

6. R. Asabina

7. O. Wangsabesari