Ontwerpwet houdende goedkeuring van de "Free Trade Agreement between the Caribbean Community (CARICOM)


<< Terug naar overzicht

De Nationale Assemblee heeft in de HH Vergadering van vrijdag 25 september 2015 (H 10), besloten dit verdrag aan haar uitdrukkelijke goedkeuring te onderwerpen.