Ontwerp Staatsbegroting 2019


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 1 oktober 2018

Commissie van rapporteurs: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, O. Wangsabesari, D. Pokie, C. Waterberg, C. Breeveld, J. Vreedzaam, W. Waidoe, W. Asadang, G. Rusland, R. Sapoen, C. Gonsalves, R. Cotino, K. Mathoera, Y. Maabo

Doel van de wet: dat op grond van het bepaalde in artikel 156 van de Grondwet van de Republiek Suriname het noodzakelijk is de Ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2019, vast te stellen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag