Ontwerpwet Articles of the Agreement of the Islamic Corporation


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 7 augustus 2018

Doel van de wet: De overeenkomst heeft als doel de toetreding van de Republiek Suriname als lid van de Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit aan de goedkeuring van De Nationale Assemblée te onderwerpen, ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet.

Commissie van Rapporteurs: A. Abdoel, K. Mathoera, R. Zeeman, M. Bee, R. Ramsahai, W. Waidoe, O. Wangsabesari.

Preadvies en eindverslag: link preadvies en eindverslag