Ontwerpwet houdende goedkeuring "Vriendschap en Samenwerking Rep Sur en Rep Servië"


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 3 augustus 2018

Commissie van rapporteurs: A. Misiekaba (Vz), C. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Tsang, W. Waidoe, A. Nading

Doel van de wet: Deze Overeenkomst heeft als doel de samenwerkingsrelaties te verstevigen en verder te bevorderen tussen de twee landen op gebieden van economische, commerciële, financiële, industriële, landbouw-, wetenschappelijke, technische, educatieve en culturele samenwerking.

Preadvies: link preadvies