Ontwerpwet houdende goedkeuring "Vrienschap en Samenwerking Rep Sur en Rep Servië"


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 3 augustus 2018

Doel van de wet: Deze Overeenkomst heeft als doel de samenwerkingsrelaties te verstevigen en verder te bevorderen tussen de twee landen op gebieden van economische, commerciële, financiële, industriële, landbouw-, wetenschappelijke, technische, educatieve en culturele samenwerking.